مبلغان- درباره نشریه
ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی و آموزشی مبلغان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/6 | 
ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی و آموزشی مبلّغان (ویژه مربیان و مبلّغان معارف اسلامی)

صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه/مرکز پژوهشهای تبلیغی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ
نشانی مطلب در وبگاه مبلغان:
http://moballeghan.ismc.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب