مبلغان- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/6 | 
./files/site1/files/TAHRIRIYE.pdf
محمدحسن      نبوی
حسین           ملانوری
محمود           مقدمی
محمد            غلامرضایی
محمود           مهدی‏ پور
محمداسماعیل  نوری زنجانی
عبدالکریم      پاک ‏نیا
سید جواد       حسینی
ابوالفضل        هادی‏ منش
حجت‏الله        بیات
محسن          زارع‏ پور
محمدعلی       قربانی
علی               ملکوتی ‏نیا
محمد            کهوند
کریم            خان‏محمدی
یارعلی  کرد   فیروزجایی
ذبیح الله        نعیمیان
حسن           غفاری ‏فر
سیدمحمدرضا موسوی نسب کرمانی
حامد           عبداللهی
محمدباقر     نادم

 
نشانی مطلب در وبگاه مبلغان:
http://moballeghan.ismc.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب